Една Съвременна Жена

“ЕДНА СЪВРЕМЕННА ЖЕНА”

Музикален фарс от Жак Офенбах

Диригент – постановчик ЖОРЖ ДИМИТРОВ

Режисура и декор БИСЕР ШИНЕВ

Асистент – режисьор МАЙЯ СЛАВЧЕВА

Концертмайстор ЙОРДАН КОВАЧЕВ

 Действащи лица:

Натали

Анри Дегон

Пиер Дюбоа

Филип Латор

Доктор Милé

За творбата 

„ От сто сценични произведения на Жак Офенбах (1819 – 1880) шестдесет са едноактни малки музикални комедии, родени директно от турболентния парижки живот и общество на „малките грехове” – с които пристигналия от Германия във Франция композитор се конфронтира.

В резултат се ражда едно ново изкуство, близко по съдържание и структура с INTERMEZZI и комичните опери на 17 и 18 век, и все пак обрисуващо ситуации в обществото на третата империя във Франция от една нова плоскост, с „остър” комедиен фокус.

Откривателят на този нов жанр на оперетната сцена знае много точно с какво се забавлява разглезената парижка публика от всеки театър.

Докато голямата Оперета функционира с традиционни трагикомични сюжети, публиката е възтрогната и бързо се пристрастява към едноактните музикални фарсове на Офенбах, поради виртуозно отразените абсурдно банални ситуации на ежедневието, които постоянно се случват в живота дори на МЕН и ТЕБ.

Създадените от Офенбах комични ситуации са от реалния живот и не се отнасят само за дадена епоха – не са вързани в конкретно време.

Те отразяват много образно и с много виц всевъзможни щастливи и критични ситиации на така наречения

МАЛЪК ЧОВЕК.”

Бисер Шинев