Любовна Магия

“ЛЮБОВНА МАГИЯ”

Балет по музика на Мануел де Файя

Либрето, хореография и режисура проф. ХИКМЕТ МЕХМЕДОВ
Сценография и костюми ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА – СТОЙНОВА

За творбата

Мануел де Файя (1876-1946) е най-видният представител на испанската музика през 20 век. Той е национален композитор, продължител на творческото дело на родоначалника на испанската национална музика Исак Албениц. Музиката му изобилства с народни мелодии и ритми най-вече от Андалусия и Кастилия. Използвайки елементите на испанската народна музика, композиторът си служи с модерни средства предимно под силното влияние на френския импресионизъм, а по-късно и на неокласицизма. Произведенията си пише достъпно, в народностен дух.
Творбите му са майсторски оркестрирани и блестят с колоритното си богатство и разнообразие. Много от тях получават широка известност в преработка за цигулка и за виолончело с пиано, извършена от цигуларите Фриц Крайслер, П. Кохански, от виолончелиста М. Марешал и други.
Премиерата на балета „Любовна магия” е на 15 април 1915 година в Мадридския театър „Лара” и се радва на скромен успех. Не след дълго обаче композиторът ще получи удовлетворение: последвалите две нови постановки на „Любовна магия” в Мадрид и Барселона ще доведат до възторг и критиката, и публиката.Ала най-истинското представление на творбата, както е замислено от де Файя, има премиера през 1925-а на сцената на театър „Трианон лирик” в Париж, в една вечер заедно с „История на войника” от Стравински.Оттогава „Любовна магия” е в центъра на вниманието не само на най-изтъкнатите хореографи, но и на най-големите диригенти и филмови творци.
В България балетът „Любовна магия” е поставен за първи път на сцената на Пловдивската народна опера през 1965 година. Хореографията е на Димо Врубел, дирижира Иван Маринов, сценографията е дело на Йоан Левиев. Виолета Бурова танцува като Канделас, Илия Омайски е Кармело, Ели Иванова – Лучия, и Константин Москов – Призрака.

„Съвременният свят, човечеството живее в една ситуация на напрежение и омраза, на агресия, самота, изолация и безразличие; лишено от страстна сила, несмело… в една сякаш измислена катастрофична нереалност.Обичта между хората тотално отсъства. Днес властва омразата, а тя не може да крепи живота. Магията на любовта е развалена. Това описва с епиграматична точност фундаменталната трагедия на съвременния човек .
Единственото нещо, което ние, човеците, можем и трябва да сторим, е отново да направим заедно магията на любовта, за да изживеем дните си на тази земя, дадени ни от Всевишния, общувайки помежду си,в хармония, в разбирателство… със сърце”.
проф.Хикмет Мехмедов