Администрация

АЛЕКСАНДЪР ТЕКЕЛИЕВ

Директор

тел.: 056 844 254, факс: 056 840 516

СВЕТЛА КРЪСТЕВА

Заместник-директор по административни въпроси

тел.: 056 844 850

ИВАН БОГДАНОВ

Заместник-директор по технически въпроси.

тел.: 056 840 161

МАЛИНА ПОПОВСКА

Главен счетоводител

тел.: 056 842 689

ЯНИТА ВОДЕНИЧАРОВА

Реклама и връзки с обществеността (PR)

тел.: 056 840 789

ВАНЯ КИРЯКОВА

Личен състав

тел.: 056 844 254