"Макс и Мориц" опера за деца от Александър Йосифов