"МАКС И МОРИЦ" опера за деца от Александър Йосифов