Административен екип

Александър Текелиев

директор

тел. 056/844254

opera.bourgas@yahoo.com

 

 

Светлана Кръстева

административен директор

тел. 056/844850

opera.bourgas@yahoo.com

 

 

Георги Вангелов

технически директор

тел. 0882/015949

opera.bourgas@yahoo.com

 

 

Малина Поповска

главен счетоводител

тел. 056/842698

opera.bourgas@yahoo.com

 

 

 

Гергана Стоянова

връзки с обществеността

тел. 0884/593797

burgasopera@gmail.com

 

 

 

Янита Воденичарова

артистичен секретар

opera.bourgas@yahoo.com

 

 

 

Виолета Гуджева

директор маркетинг и продажби

тел. 0888/446065

opera.bourgas@yahoo.com

 

 

Диана Бъркачева

организатор

тел. 0885/265925

opera.bourgas@yahoo.com

 

 

Катя Василева

счетоводител

056/840660

opera.bourgas@yahoo.com

 

 

 

Ваня Кирякова

човешки ресурси

тел. 056/844254

opera.bourgas@yahoo.com 

 

 

Таня Иванова

каса

тел. 056/840660

opera.bourgas@yahoo.com