Административен екип

Александър Текелиев

директор

тел. 056/844254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Кръстева

административен директор

тел. 056/844850

 

Георги Вангелов

технически директор

тел. 0882/015949

 

Малина Поповска

главен счетоводител

тел. 056/842698

 

Гергана Стоянова

връзки с обществеността

тел. 0884/593797

 

Янита Воденичарова

артистичен секретар

 

Виолета Гуджева

организатор

тел. 0888/446065

 

Диана Бъркачева

организатор

тел. 0885/265925

 

Катя Василева

счетоводител

056/840660

 

Ваня Кирякова

човешки ресурси

тел. 056/844254

 

Таня Иванова

каса

тел. 056/840660