06 февруари 2023 Конкурс за балетисти Прослушването ще бъде на 4 март в Балетна зала на Бургаската опера

ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ПОПЪЛВАНЕ  СЪСТАВА НА БАЛЕТНАТА ТРУПА

 

 

     Държавна Опера – Бургас обявява конкурс  за артист – балетисти (солисти и ансамбъл – жени и мъже), граждани на Европейския  съюз.

Кандидатите да са на не по-малко от 18 г. и не повече от 26 г.

Прослушването ще се проведе на 04. 03. 2023 г. от 13.00 часа в Балетна зала на Държавна опера – Бургас, с адрес: гр. Бургас,  ул. „Климент Охридски “ 2, и ще се състои в две части:

  1. Класически екзерсис

  2. Класическа вариация по избор

 

Документи за кандидатстване :

  1.  Кратка биография на кандидата (CV)

  2.  Заявление за участие ( свободен текст)

 

Документите се подават в срок до 02.03.2023 г. на  e–mail – office@operabourgas.com  или на адрес: Държавна Опера – Бургас, гр. Бургас, ул.„Климент Охридски“ 2 – до Делян Славов – артистичен секретар.

Държавна опера – Бургас  е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат
съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.