13 февруари 2020 ВАЖНО: СЪОБЩЕНИЕ ЗА БАЛЕТНОТО ПРОСЛУШВАНЕ НА 16.02.2020

 

Уважаеми балетни артисти, моля, заявете участие за балетното прослушване на Държавна опера  — Бургас два дена преди обявената дата - 16.02.2020 г. Ако потвърдите Вашето участие, моля, явете се един час преди 13 часа /1 pm/ в сградата на Държавна опера - Бургас: гр. Бургас, 8000, ул. "Климент Охридски" 2 и носете  на електронен носител аудиозапис на музиката за Вашето представяне на прослушването. 

Желаем Ви успех!

 

Dear ballet dancers, please, apply for the Ballet audition at the State Opera – Burgas two days before the announced date. If confirmed, please, come one hour before 1 pm on 2/16/2020 at the State Opera House — Burgas: 2, Kliment Ohridski St., Burgas, Bulgaria, аnd carry an audio recording of the music on your presentation for the audition.

 

Wish You Good Luck!