"Пиф, Паф, Пуф" Музикална комедия за деца от Александър Райчев

Сценична адаптация и режисура – Александър ТЕКЕЛИЕВ 
Сценография и костюми – Анна МАРИЯ-ТОКАДЖИЕВА 
Танци – Галина КАЛЧЕВА 
Пом. - режисьори - Лина ПЕЕВА, Петър ТИХОЛОВ


Действащи лица и изпълнители: 
Пиф – Весела АПОСТОЛОВА, София ЛОВДЖИЕВА 
Паф – Стефка ХРИСТОЗОВА, Полина БАХЧЕВАНОВА 
Пуф – Калина ПОПОВА, Лина ПЕЕВА
Кумчо Вълчо – Йордан ХРИСТОЗОВ, Бранимир НЕДКОВ 
Патокът – Шмилена СУЛТАНОВА, Дарина ЗАПРЯНОВА 
Илко – Мирослав ДИМИТРОВ 
Милко – Милен ДИНОЛОВ