ГРАФИК НА ЯВЯВАНЕ I-ви тур

РЕД НА ЯВЯВАНЕ  ПРЕД ЖУРИТО ОТ КАНДИДАТИТЕ НА  ПЪРВИ ТУР   ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 “СТОЯН ПОПОВ” - 2022 - БУРГАС

 

ORDER OF APPEARANCE OF THE CANDIDATES IN THE COMPETITION PROGRAM OF THE FIRSTROUND OF THE NATIONAL COMPETITION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION "STOYAN POPOV" 2022 - BURGAS

 

18.10.2022 г.

 

 1. Уанг Бо/Wang Bo - 10.00 ч.
 2. Ю Тинг/Y Ting - 10.10 ч.
 3. Анастасия Алтухова - 10.20 ч.
 4. Андриана Стефанова - 10.30 ч.
 5. Васула Параскева - 10.40 ч.
 6. Вивиен Георгиев - 10.50 ч.
 7. Виктория Мелник - 11.00 ч.
 8. Виолета Шеджик/Wioletta Sedzik - 11.10 ч.
 9. Вихра Смилкова - 11.20 ч.

 

ПОЧИВКА/PAUSE - 11.30 ч. - 12.00 ч.

 

 1. Гергана Георгиева - 12.00 ч.
 2. Дайана Фирузи - 12.10 ч.
 3. Димитрина Кечеджиева - 12.20 ч.
 4. Жана Костова - 12.30 ч.
 5. Ли Ай/ Li Ai - 12.40 ч.
 6. Лилиана Кърджиева - 12.50 ч.
 7. Мария Славова - 13.00 ч.
 8. Радинела Василева - 13.10 ч.
 9. Румяна Костова - 13.20 ч.

             

ПОЧИВКА/PAUSE - 13.30 ч. - 14.30 ч.

 

 1. Юлия Файзулина - 14.30 ч.
 2. Яна Кочева - 14.40 ч.
 3. Диляна Латева - 14.50 ч.
 4. Елизабет Симончева - 15.00 ч.
 5. Ирина Доброволская - 15.10 ч.
 6. Йоана Кадийска - 15.20 ч.
 7. Калина Попова - 15.30 ч.
 8. Михаела Берова -15.40 ч.
 9. Моника Зашева - 15.50 ч.

 

 ПОЧИВКА/PAUSE - 16.00 ч. - 16.30 ч.

 

 1. Сонг Це/Song Ce - 16.30 ч.
 2. Филип Модестов/Filipp Modestov - 16.40 ч.
 3. Емил Павлов - 16.50 ч.
 4. Михаил Вълчев - 17.00 ч.
 5. Ованес Каспарян - 17.10 ч.
 6. Рафал Полек/Rafal Polek - 17.20 ч.

 

  ПОЧИВКА/PAUSE - 17.30 ч. - 18.00 ч.

 

 1. Юрий Хрихораш/Yurii Hryhorach - 18.00 ч.
 2. Яйкай Ли/Jiakai Li - 18.10 ч.
 3. Август Методиев - 18.20 ч.
 4. Борис Добрев - 18.30 ч.
 5. Дзан Юнян/Zang Yun yang - 18.40 ч.
 6. Матеуш Михаловски/Mateusz Mihalowsky - 18.50 ч.
 7. Назар Микуляк/Nazar Mykulyak - 19.00 ч.

 

   ПОЧИВКА/PAUSE - 19.10 ч. - 19.40 ч.

 

 1. Бартош Кешковски/Bartosz Kieszkowski - 19.40 ч.
 2. Божидар Божкилов - 19.50 ч.
 3. Велислав Нинов - 20.00 ч.
 4. Деян Костадинов - 20.10 ч.
 5. Любен Байчински - 20.20 ч.
 6. Михаел Йорданов - 20.30 ч.

 

КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ 1 ЧАС ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЕНОТО ИМ В ГРАФИКА ВРЕМЕ ЗА РАЗПЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА.

 

THE CANDIDATES MUST ARRIVE 1 HOUR BEFORE THEIR  SCHEDULED TIME FOR THE PREPARATION.