05 july 2018 "ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША" НА СЦЕНАТА НА ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР