24 august 2019 Минути нестихващи аплодисменти след финала на балетен спектакъл!