23 march 2018 НИКОЛО КОЦЕВ И РОКГРУПА „КИКИМОРА“ В ТРИБЮТ НА „ДИЙП ПЪРПЪЛ“ И