09 july 2018 ПАРТНЬОР НА ГЕНА ДИМИТРОВА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА СЦЕНАТА ЗА "КАРМЕН"