02 april 2018 ПОСЛЕДНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА МОЦАРТ И ТВОРБА НА МАЛЕР ВЪВ ВЕЛИКДЕН