30 january 2018 ТОПТЕНОР И ТОПБАРИТОН ИЗЛИЗАТ НА СЦЕНАТА ЗА „РИГОЛЕТО“