27 july 2018 „КИКИМОРА“ ОТНОВО ЗАБИВАТ В БУРГАС С ОРКЕСТЪРА НА ОПЕРАТА