25 july 2018 „ПОД НЕБЕТО НА ПАРИЖ“ ГОСТУВА НА ОСТРОВА