14 january 2019 РОК СЪС СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР ЗА НАЧАЛОТО НА СЕЗОНА