21 june 2019 ТОВА ЛЯТО - ОТ ОПЕРА ДО РОК СЪС СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР