10 august 2018 ВЕСА ТОНОВА, МАРТА ПЕТКОВА И НИКОЛА ХАДЖИТАНЕВ В „БАЯДЕРКА“